Košík

Tvůj košík je prázdný.

Děkujeme za Tvé nákupy na naší stránce! Všechna data střežíme, jak máme! Pokud se ti cokoliv nezdá, stačí nám napsat! Více informací najdeš níže.

Správce osobních údajů a kontakty

Tvoje údaje bude spravovat společnost MEDICAL M spol. s r.o., IČ: 47287128, se sídlem: Nový svět 199, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3216 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje:
Tel.: 475 601 018
E-mail: gdpr@medicalm.cz

Jaké osobní údaje o Tobě Správce zpracovává?

Objednávkou zboží s námi uzavíráš smlouvu, jejímž předmětem je dodávka nebo pronájem zboží včetně úhrady za tyto služby. Za účelem doručení budeme uchovávat tvoje identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail , platební údaje, popř. poznámku k objednávce). Dále nám můžeš poskytnout osobní údaje přihlášením se k odběru newsletteru, při reklamaci prostřednictvím telefonní linky nebo přes Messenger. 

Správce dále zpracovává údaje, které o Tobě získá při nákupu zboží nebo tím, že používáš jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

  • IP adresa
  • Soubory cookies - více zde
  • Údaje o prohlížeči a zařízení
  • Geografické údaje
  • Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu)
  • Případně jiný online identifikátor

Kdo má k Tvým osobním údajům přístup?

K Tvým osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí firmy, kupříkladu auditorské, kteří jsou pověřeni konkrétními úkoly ke zpracování osobních údajů. Tvé osobní údaje nebudeme dále předávat s výjimkou jejich předání dopravcům za účelem dodání zboží. 

Doba zpracování osobních údajů

Tvé osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Tvoje práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Máš právo kdykoliv na přístup k tvým údajům! Na základě Tvé žádosti ti poskytneme informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje jsme je získali a po jakou dobu je budeme uchovávat. S tím souvisí Tvé právo na opravu osobních údajů, pokud si myslíš, že je máme chybné či neúplné.  

Máš právo také kdykoliv vyžadovat vymazání osobních údajů, pokud si myslíš, že nejsou vhodné pro účel, pro který byly původně shromážděny nebo byly zpracovány neoprávněně. Můžeš také omezit částečně zpracování osobních údajů nebo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. souhlas se zpracováním pro marketingové a obchodní účely).

Můžeš požadovat i přenesení údajů na čitelném formátu jinému správci na vyžádání, pokud je to technicky možné..

Kdykoliv můžeš vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Jak můžeš svá práva uplatnit? 

Jednoduše. U správce osobních údajů, tedy u nás, a to buď písemně, telefonicky nebo e-mailem. Stačí se nám ozvat. Pokud jsi stále přesvědčen, že při zpracování Tvých osobních údajů došlo k porušení zákona, můžeš podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

translation missing: cs.general.search.loading